Kliknij na kategorię, aby przeglądac FAQ.

Bazy biblioteczne

Korzystanie z serwisów licencyjnych jest dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych. Treści nie mogą być sprzedawane ani redystrybuowane osobom trzecim. 3

Eduroam

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). 7

Google Apps

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od ponad dwóch lat korzysta z usługi Google Apps dla Szkół i Uczelni (konta @uekat.pl oraz @edu.uekat.pl), która posiada wszystkie niezbędne narzędzia do komunikacji, współpracy, dokumentacji, przechowywania i dzielenia plików oraz uczenia się.
4

Google Classroom

Classroom to pakiet narzędzi ułatwiających pracę, które obejmują pocztę e-mail, dokumenty i miejsce na dane. Usługa Classroom powstała we współpracy Google z wykładowcami i nauczycielami. Dzięki niej nie tracą oni czasu na wykonywanie zbędnych czynności, mogą zadbać o organizację zajęć i usprawnić komunikację ze studentami. 2

Oprogramowanie dydaktyczne

Kategoria zawierająca informacje na temat pracy z oprogramowaniem udostępnionym przez uczelnię. 2

Platforma Moodle

Platforma Moodle umożliwia tworzenie kursów i szkoleń prowadzonych przez internet oraz w trybie mieszanym, jak również pozwala na sprawdzanie wiedzy uczestników kursów. 7

Poczta

Pomoc Zdalna

Wirtualna Uczelnia

Moduł, w którym można śledzić na bieżąco informacje dotyczące przebiegu studiów, płatności itp.. Za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni można dokonywać wyboru przedmiotów czy promotorów. 1


Inne zasoby

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!