Najczęściej zadawane pytania


Eksport filtrów z SquirrelMail do RoundCUBE
1.Logujemy się do panelu zarządzania kontem: https://ekonom.ue.katowice.pl:20000
Nazwa użytkownika i hasło takie jak do konta pocztowego.

image
2.Po zalogowaniu w menu po lewej stronie wybieramy kolejno: INNE >> File Manager

image
3.W menadżerze plików wchodzimy do folderu SIEVE
image
4.Pobieramy plik phpscript.sievepoprzez kliknięcie w jego nazwę.
image
5.Po pobraniu pliku klikamy na Wyloguj się.
6.Przechodzimy do panelu pocztowego RoundCUBEi logujemy się na swoje konto pocztowe.
image
7.Po zalogowaniu przechodzimy do Ustawień

image
8.Następnie z Menupo lewej stronie w kolumnie Ustawieniawybieramy opcję Filtry
image
9.Po wybraniu w/w opcji zobaczymy dwie dodatkowe kolumny Zbiory filtróworaz Filtry. Klikamy w Dodaj zbiór filtrów [ikona plusa]w kolumnie Zbiory filtrów.

image
10.W oknie Nowy zbiór filtrówwpisujemy własną Nazwę zbioruoraz wybieramy Filtry: z plikui klikając na Wybierz plikwskazujemy na wcześniej pobrany zbiór filtrów z naszego SquirrelMail – PLIK phpscript.sievei klikamy na Zapisz.
image
11.Pobrane filtry pojawią się pod podaną nazwą w kolumnieZbiory filtrów. Aby je aktywować musimy zaznaczyć nazwę filtraoraz z Menuustawień na dole kolumny wybrać opcję Włącz/Wyłącz.
image
12.Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, nazwa aktywowanego filtra nie będzie przekreślona.

image
 
Załączniki

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!