Najczęściej zadawane pytania


Informacje o logowaniu dla studentów
UWAGA! Poniższa instrukacja dotyczy nowej Platformy Moodle dostepnej pod adresem: https://upl.ue.katowice.pl

Wszyscy Studenci UE
mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl. Konto tej usługi powinno być wykorzystane do utworzenia konta w platformie Moodle. Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce Dane osobowe -> Dane podstawowe c.d.

Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy wybrać opcję zaloguj się używając swojego konta na Google, w polu 'Nazwa użytkownika' wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl), w polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps.

Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle. W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko. Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.

UWAGA: W przypadku problemów z logowaniem do platformy Moodle należy sprawdzić konfigurację konta w usłudze Google Apps. W tym celu należy:

zalogować się na stronie https://poczta.uekat.pl wpisując jako login pełny adres mailowy wg. wzoru: imie.nazwisko@edu.uekat.pl, podczas pierwszego logowania należy użyć hasła do Wirtualnej Uczelni. Po wymuszonej przez system zmianie hasła konto będzie aktywne.

W przypadku napotkania problemów z kontem email (w domenie @edu.uekat.pl) należy skontaktować się z administratorem kont pocztowych : adm.konta@uekat.pl lub osobiście w pok. 4.15 w CNTI.

Po DOKŁADNYM wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe zalogowanie się do platformy Moodle poprzez wpisanie na stronie głównej Moodle`a (w formularzu po lewej stronie) pełnego adresu email (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz hasła do konta w usłudze Google Apps.

Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków zalogowanie do Moodle`a w dalszym ciągu nie będzie możliwe należy wysłać informację z prośbą o pomoc ze swojego konta @edu.uekat.pl na adres upl@ue.katowice.pl.
 
Załączniki

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!