Najczęściej zadawane pytania


Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do Gmail?
Osoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto GMail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane - nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji.
Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web).
  1. Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk.
  2. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia.
  3. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki.
  4. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego.
  5. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze).
  6. Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości. 
UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru maili:
Na minutę: 60 Na godzinę: 3 600 Na dzień: 86 400 Limit rozmiaru: nie większe niż 50 MB
 
Załączniki

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!